Jag, Maria Näslund är bosatt i hjärtat av Nolaskogs i världsarvet Höga Kusten. Mitt intresse genom åren har varit och är, hantverk i alla former - och då i första hand det textila hantverket. 

När jag 1987 fick möjlighet att studera, var valet lätt. Hantverk! Efter en termin textil- kunskap i vävning på KomVux i Örnsköldsvik fick jag mer insikt om vävningens möjligheter. 

1994 slutade jag mitt vanliga arbete och fick tillfälle att starta mitt företag, Lintågan Hantverk från Höga Kusten - och ha mitt intresse som arbete. Samtidigt gick jag på ytterligare kurser i bl.a. damastvävning, linberedning, repslagning, tovning, växtfärgning och syntetfärgning. 

Jag anser det som ett stort ansvar och en stor förmån att förvalta det textila kulturarv som finns i regionen, och då i första hand lintraditionen. Om man ser till den mönster- skatt som i dag är tillgänglig för oss, är det svårt att förstå hur tidigare generationer har kunnat få fram dessa vackra bruksföremål med de knappa förutsättningar som fanns.

Min målsättning är att utveckla och anpassa vävningens produkter till dagens behov och efterfrågan med hög kvalité och bra design.

Sedan två år tillbaka håller jag även studiecirklar i vävning, vilket också är ett sätt att inspirera och föra kunskapen vidare.

***